WPROWADZONO KOREKTY OPŁAT CO DO DZIALEK KTÓRE POSIADAŁY NADPŁATĘ LUB NIEDOPŁATĘ W ROKU 2016.


W RAZIE ZAPYTAŃ CO DO WYSOKOŚCI OPŁAT PROSZĘ DZWONIĆ NUMER TELEFONU 602770932 LUB ZAPYTANIE PRZESŁAĆ E-MAIL’em.U W A G A !!!

Pragniemy poinformować Państwa, iż woda pitna została włączona 09 kwietnia 2017 r.

Ponadto dostępna jest także woda gminna z hydrantu przy garażach.

Z poważniem, Zarząd Ogrodu.


D O Ż Y N K I   2 0 1 6

W dniu 20.08.2016 Zarząd ROD WIARUS zorganizował tradycyjną Imprezę Dożynkową.

Po wygłoszeniu okolicznościowej prelekcji, zostaliśmy zaproszeni do poczęstunku i wspólnej biesiady przy ognisku. Wspaniała pogoda i miła atmosfera pobudziły apetyt, chleb ze smalcem i kiełbasa z ogniska smakowały jak nigdy...

Roztaliśmy się w przekonaniu, że za rok spotkamy się na podobnej imprezie.


 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU ROD"WIARUS"


W-ce Prezes Zarządu
Grzegorz Krzemiński

 

.

 

 

 

D O Ż Y N K I   2 0 1 5

W dniu 21.08.2015 Zarząd ROD WIARUS zorganizował bardzo udaną Imprezę Dożynkową.

Nad wyraz poetycką, krótką, mowę wygłosił Prezes,  Jan Jankowiak, nawiązujac do zalet i korzyści przebywania we wspólnym gronie, wśród zieleni naszego Ogrodu.

Następnie zostaliśmy zaproszeni do poczęstunku i wspólnej biesiady przy ognisku i muzyce tanecznej. Wspaniała pogoda i miła atmosfera pobudziły apetyt, chleb ze smalcem i kiełbasa z ogniska smakowały jak nigdy...

Roztaliśmy się w przekonaniu, że za rok spotkamy się na podobnej imprezie.


 

 

 

  Dzień Działkowca.

 W dniu 23.08.2014r  w ROD „WIARUS” odbyły się „Dożynki”.

 Dopisała pogoda , apetyt , humor i frekwencja.

 Przez kilka godzin bawiono się przy muzyce techno.

 

 więcej fotek: kliknij